درباره ما

استخدام ۲۰ سعی دارد با ارائه کامل ترین منابع آموزشی، راهنمای دواطلبان آزمون های استخدامی باشد. استخدام ۲۰  ضمن ارائه کننده بالاترین کیفیت نمونه سئوالات آزمون استخدامی و جزوات آموزشی با قیمت مناسب برای جویندگان کار می باشد.