نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری

نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری

دانلود سوالات استخدامی بانک گردشگری

بسته سوالات استخدامی بانک گردشگری توسط (بزرگترین سایت استخدامی کشور استخدام ۲۰)تهیه شده و کاملترین بسته موجود در اینترنت می باشد دراین بسته  بیش از ۱۱۰۰۰ سوال استخدامی عمومی و تخصصی + سوالات دوره قبل آزمون استخدامی بانک گردشگری و سایر بانکها  موجود میباشد.

اگر به دنبال منابع خوبی برای امادگی در این ازمون استخدامی بانک گردشگری هستید حتما این مجموعه را تهیه کنید.

نکته مهم ۱: کامل ترین و جامع ترین  مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری کشور را از استخدام ۲۰  به همراه کلیه نمونه سوالات تخصصی و عمومی دریافت کنید و قبولی خود را تضمیین کنید .

بسته سوالات استخدامی بانک گردشگری شامل مجموعه سوالات زیر می باشد .

این بسته شامل مجموعه سوالات طبقه بندی شده زیر میباشد:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل اول : سوالات عمومی ازمون ها ی استخدامی بانک گردشگری:
 
۳۷۵۰ سوال عمومی آزمون استخدامی بانک گردشگری + پاسخنامه

۵۷۰ سوال زبان و ادبیات فارسی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۵۰۰ سوال احکام و معارف اسلامی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۵۳۰ سوال زبان انگلیسی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۵۳۰ سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۷۰۰ سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

۴۷۰ سوال آمار و ریاضی بانک گردشگری به همراه پاسخنامه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل دوم : سوالات تخصصی ازمون های استخدامی بانک گردشگری:
۳۹۰۷ سوال تخصصی آزمون استخدامی بانک گردشگری + پاسخنامه
 

۱۰۰۰ سوال دانش علوم بانکی بانک گردشگری + پاسخنامه

۱۰۰۰ سوال اصول حسابداری  بانک گردشگری + پاسخنامه

۵۲۶ سوال حسابداری دولتی   بانک گردشگری + پاسخنامه

۳۳۶ سوال حسابداری و بودجه  بانک گردشگری + پاسخنامه

۱۲۰ سوال حسابرسی  بانک گردشگری + پاسخنامه

۳۰۰ سوال تئوری مدیریت بانک گردشگری + پاسخنامه

۲۲۰ سوال اقتصاد خرد و کلان بانک گردشگری + پاسخنامه

۱۵۵ سوال حسابداری مالی بانک گردشگری + پاسخنامه

۲۵۰ سوال مدیریت مالی بانک گردشگری + پاسخنامه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل سوم : سوالات ازمون های استخدامی سازمان سنجش کشور:
مجموعه ۶۲۷ سوال استخدامی سازمان سنجش کشور + پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش در سالهای ۹۳تا۹۵

***اصل دفترچه سوالات  عمومی استخدامی سازمان سنجش خرداد ماه۹۴(ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۱۵ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی استخدامی اولین ازمون فراگیر ، خرداد ماه ۹۴
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی  سازمان سنجش  اسفند ماه۹۴   (ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۰۲ سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی استخدامی دومین ازمون فراگیر ، اسفند ماه ۹۴
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

*** اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه ۹۵  (ازمون فراگیر)+پاسخنامه

۱۰۰ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر  ، ابان ماه۹۵
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه ۹۵ (اموزش و پرورش)+پاسخنامه

۱۰۰ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه۹۵
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه ICDL ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )

***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۳  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه

۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۳
مواد ازمون (  ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ،شناخت تامین اجتماعی ،  اطلاعات  عمومی  ( اطلاعات سیاسی اجتماعی فرهنگی و مبانی اجتماعی  ،اشنایی مقدماتی با رایانه ICDL)

 

***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال۹۴  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه

۱۰۵ سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴

مواد ازمون ( زبان انگلیسی عمومی ، زبان و ادبیات فارسی ،اشنایی مقدماتی با رایانه ،    معارف اسلامی ،شناخت تامین اجتماعی ، اطلاعات  عمومی )

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل چهارم : سوالات ازمون های استخدامی ادوار گذشته بانک گردشگری و سایر بانکها :
مجموعه کامل ۳۶۵۰ سوال استخدامی ادوار گذشته بانکها + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی دوره گذشته بانک گردشگری (۱۴۰ سوال)

سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوین (  ۱۷۰سوال+پاسخنامه )

سوالات استخدامی بانک کشاورزی  (  ۲۳۰سوال+پاسخنامه )سال-۸۷-۸۸

سوالات استخدامی بانک مسکن  ( ۱۲۵سوال+پاسخنامه )مقطع دیپلم سال۸۶

سوالات استخدامی بانک مسکن   ( ۳۲۵سوال+پاسخنامه )مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد سال۸۶

سوالات استخدامی بانک  مهر اقتصاد  (  ۲۳۰سوال+پاسخنامه ) سال۸۷

سوالات استخدامی بانک ملی   (  ۱۰۵سوال+پاسخنامه ) سال ۸۶

سوالات استخدامی بانک ملت  (  ۱۰۵سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی و کارشناسی

 

سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران  (  ۱۵۰سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال ۸۶-۸۷

سوالات استخدامی بانک رفاه  کارگران (  ۲۱۵سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی و کارشناسی سال ۸۶-۸۷

سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  ۱۰۰سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال ۸۷

سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  ۲۴۰سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی  سال ۸۷

سوالات استخدامی بانک صادرات ایران  (  ۲۴۰سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی سال ۸۷

سوالات استخدامی بانک سپه (  ۹۰سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی و بالاتر  سال۹۳

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  ۹۰سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال۸۷

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه (  ۲۳۵سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی و بالاتر  سال۸۷

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۱۵۰سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال ۸۶

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۵۶۰سوال+پاسخنامه ) مقطع  کاردانی و کارشناسی سال ۸۶

 
دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت  (  ۱۵۰سوال+پاسخنامه ) مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 
فصل پنجم : جزوات استخدامی برتر ازمون های استخدامی بانکها :

بسته هدیه  جزوات و خلاصه دروس در مباحث زیر:

+++جزوه استخدامی دانش علوم بانکی

+++جزوه استخدامی زبان تخصصی حسابداری

++++جزوه زبان انگلیسی ویژه امادگی آزمون های استخدامی

+++جزوه استخدامی سند چشم انداز ۲۰ ساله

+++جزوه مصاحبه استخدامی احکام و عقیدتی

+++جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی

+++جزوه استخدامی اقتصاد خرد و کلان

>>>نمونه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی بانک گردشگری <<<

 

 

۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید.

علاوه بر آن، همزمان لینک های محصول به ایمیل  شما هم  ارسال میشود.
۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است قیمت :۱۵۹۵۰تومان

مدیریت سایت ضامن خرید شماست :  ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۳۷۱۹۷۷۸۸ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان استخدام 20 در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.